Izolacija za bolju budućnost

Niskoenergetski objekat

Da li možemo sa renoviranjem da obezbedimo potrošnju energije kao u niskoenergetskim objektima?

 

Danas, sve više govorimo o visokim troškovima grejanja. Fosilna goriva su iz dana u dan skuplja, jer je potražnja sve veća, a zalihe istih se sve više smanjuju. Korišćenjem fosilnih goriva nastaje i dosta CO2, koji sve više utiče na atmosferske promene naše plante. Različita istraživanja pokazuju, da se u EU najviše energije potroši u zgradama (40%).

 

Renoviranjem objekata možemo s relativno malim ulaganjem smanjiti upotrebu energije za približno 60 %, koliko iznose gubici kroz zidove i krov. Sledeći važniji deo renoviranja objekata su vrata i prozori, koji mogu uštedeti približno 25 % energije. A najteže je renovirati objekat, u kojem bi smanjili gubitak energije kroz pod, jer retko ko se odluči, da potpuno ukloni podnu konstrukciju.

 

S manjim investicionim ulaganjem kod starijih objekata može se uštedeti već samo u građevinskim elementima (toplotna izolacija, prozori i vrata). U slučaju, da se odlučite i za zamenu sistema za grejanje, investicija je obično mnogo veća, jer trošak zamene peći može biti isti ili viši od iznosa troška za građevinske elemente, a time se ušteda energije ne smanjuje u tolikoj meri, kao što se smanjuje u slučaju građševinskih elemenata.

 

 

Kako bi najbrže došli do željenog cilja, dobro je da pratite sledeće preporuke:

 

1. Toplotna izolacija potkrovlja u debljini 30 cm ili više (izolacijski materijal s λ ≤ 0,040 W/m2K

ušteda energije je približno 25 %, trošak je relativno mali, sopstveno izvođenje;

Priporučena izolacija: URSA DF 40, URSA SF 38, URSA SF 35, URSA PURE 35 RN.

 

2. Toplotna izolacija fasade u debljini 14 cm ili više (zid cigle d = 20 cm + izolacijski materijal s λ ≤ 0,040 W/m2K) 

ušteda energije je približno 35 %, trošak je viši, jer radove najčešće izvede stručno kvalifikovana ekipa, a pri tom je potrebno uzimati u obzir troškove skela;

preporučena izolacija: URSA FDP 1, URSA FDP 2, URSA FDP 2/Vk, URSA FDP 2/Vf, URSA FDP 3/Vf. Najčešće se pri renovaciji odlučimo i za zamenu prozora, prozorskih dasaka i vrata.

 

3. Zamena vrata na fasadi (toplotna propustivost vrata U = 1,3 W/m2K)

ušteda energije je približno 15 %, ugradnju skoro uvek izvodi ovlašćeno osoblje proizvođača vrata.

 

4. Zamena prozora na fasadi (toplotna propustivost vrata U = 1,1 W/m2K)

ušteda energije je približno 10%, ugradnjuvskoro uvek izvodi ovlašćeno osoblje proizvođača.

 

Ovim merama je moguće iz objekta, koji troši energiju preći do objekta koji štedi istu. Za renoviranje objekta koji nudi energetsku uštedu mogu se dobiti nepovratna sredstva Eko fonda – Slovenačkog javnog fonda za životnu sredinu.

 

Investicija za renoviranje objekta, u kojoj je obuhvaćena izolacija krova, fasade, zamena prozora i spoljnih vrata, obično se povrati u roku od tri do šest godina, zavisi od vrste prozora i vrata, jer oni predstavljaju veći udeo finansijskih sredstava.

 

      

 

Često se kod većih renoviranja (uređenje potkrovlja) na novo urede podne površine i postave potrebni pregradni zidovi (najčešće suvmontažni). U navedenim renoviranjima je uvek važnije, da se pravilno izvede i zvučna izolacija – da se zvuk ne prenosi na donje ili susedne prostore i obratno. Često nastanu problemi u sastavljanju poda (plafona), jer je visina obično ograničena već postojećom konstrukcijom. Da bi ograničili širenje zvuka iz pojedinačnog prostora, potrebno je potražiti odgovarajuće sredstvo, koje će u najvećoj meri zadržavati zvuk u prostoru, jer je potrebno širenje zvuka ograničiti na izvoru istog.

 

Preporučeni izolacijski materijali za pregradne zidove su: URSA TWF 1, URSA TWP 1 i URSA PURE 39 RN. A za dobru podnu zvučnu izolaciju predlažemo proizvod URSA TSP, koji sprečava širenje udarnog zvuka.

 

Da bi objektu u renoviranju obezbedili fasadu s dugim životnim vekom, predlažemo korišćenje ventilisanih fasada. Ventilisane fasade se često koriste kod većih (poslovnih) objekata, gde je važno, da se izradi fasada s dugim životnim vekom i minimalnim troškovima održavanja. Takve fasade nude i veliku mogućnost estetskog izražavanja s varijacijama završne obloge (u materijalima: kamena, keramička, staklena, ... i u različitim bojama i površinskim strukturama), koja je otporna na spoljašnje uticaje.

 

Danas se ventilisane fasade  često ukoriste i kod porodičnih kuća, jer su u određenim sastavima konstrukcije cenovno pristupačnije, i to u slučajevima, kad su podkonstrukcija i završna obloga napravljeni od drveta. Kod ventilisanih fasada je važno, da izolacija ima tzv. stakleni voal (tkaninu) i parapropustnu – vodonepropustljivu foliju  (odnosno sekundarnu krovnu površinu), koja sprečava prodiranje moguće meteorne vode i prašnjave delove u izolaciju. Preporučena izolacija bez voala za ventilisane fasade je sledeća: URSA FDP 1, URSA FDP 2, a s voalom: URSA FDP 2/Vk, URSA FDP 2/Vf, URSA FDP 3/Vf.

 

 

I fasadnu bazu ( tzv. cokel) je potrebno odgovarajuće toplotno izolovati, za šta se najčešće koristi izolacija iz ekstrudiranog polistirena, koja je otporna na prodiranje vode i vlage, cikluse smrzavanja/odmrzavanja i nastanak buđi. Za izradu fasadne baze predlažemo upotrebu izolacije URSA XPS N-III-PZ.

 

Najprikladnija upotreba određenih proizvoda u pojedinačnim konfiguracijama građevinskih konstrukcija:

 

- Kosi krov URSA DF 40, URSA SF 38, URSA SF 35, URSA PURE 35 RN;

- Izolacija potkrovlja polaganjem na podlogu: URSA DF 40;

- Fasada: URSA FDP 1, URSA FDP 2, URSA FDP 2/Vk, URSA FDP 2/Vf, URSA FDP 3/Vf;

- Pregradni zid: URSA TWF 1, URSA TWP 1, URSA PURE 39 RN;

- Podna izolacija stambenih objekata: URSA TSP;

- Fasadna baza (cokel): URSA XPS N-III-PZ.