Izolacija za bolju budućnost

Manja osetljivost na rast cena energenata

 

 

Do sada poznate zalihe nafte i zemnog gasa čovečanstvo bi uz sadašnji nivo potrošnje moglo istrošiti već u ovom veku. Zaliha nafte, prema procenama stručnjaka, ima za još 40 do 60 godina, a zaliha zemnog gasa za 70 godina. Nešto su veće svetske zalihe uglja i one bi trebale biti dovoljne za 200 godina. Sve veći potrošači fosilnih goriva postaju Kina i Indija koje radi svojih potreba i za ostalim sirovinama, naprimer cementom i čelikom, utiču na rast cena tih sirovina. Zbog porasta potrošnje nafte u prethodno pomenutim državama, ali i u državama EU, sledi da će zalihe biti iscrpljene pre nego što je predviđeno. S obzirom na to da je scenarijo poznat i znamo što će se dogoditi, čekanje nema smisla.

 

Cena barela nafte (podatak za Februar 2007.) iznosi približno 75$, a još 1999. godine je bila 10$.

 

Naučnici intenzivno istražuju nove izvore energije, naprimer nuklearnu fuziju. Iskorištavanje obnovljivih izvora energije postaje sve važnije pitanje. U Evropi u mnogim slučajevima, što se posebno odnosi na grejanje zgrada, fosilna goriva možemo zameniti domaćim izvorom energije, dakle biomasom. Ipak, postoje i jednostavnije mogućnosti. Ovde svakako spada i povećanje energetske efikasnosti. Smanjenje toplotnih gubitaka toplotnom izolacijom zgrada smanjuje potrebu za energetskim izvorima, a time se smanjuje i osetljivost na poskupljenja energenata zbog uticaja svetskih tržišta.