Izolacija za bolju budućnost

Kada je najpogodnije vreme za pravu odluku?

 

Za smanjivanje troškova grejanja možemo se odlučiti u različitim fazama životnog ciklusa zgrada, a uglavnom u sledećim slučajevima:

 

  • izgradnja nove zgrade,
  • obnova starije zgrade,
  • zamena grejnog sistema,
  • prelazak na drugi energetski izvor,
  • ciljno smanjivanje troškova za energiju u zgradama.

 

Mogućnosti prilikom izgradnje nove zgrade

 

Toplotni gubici zgrada propisima su ograničeni na gornje granice. To znači, da u praksi možemo dostići i niže, nego što su odredjene propisima. Dokazi o uskladjenosti sa propisima su obično sastavni deo projektne dokumentacije. Naručilac projekta, koji želi zgradu sa što manjim potrebama za energijom, kako za grejanje, tako i za hladjenje i druge potrebe, mora te ciljeve odrediti u projektnom zadatku. U vezi sa grejanjem takav projektni cilj se može izraziti kao energetski broj zgrade. U takvim slučajevima ciljno odredjena potrošnja omogućava uporedjivanje sa propisanom i time ocenu ušteda u poredjenju sa njom.

 

Primer:

 

U fazi projektovanja odredimo, na primer, sledeći energetski broj grejanja:

 

E = 40 kWh/m2*a

 

Ovaj primer znači, da će za grejanje zgrade biti potrebno godišnje samo 4 litra lož - ulja po kvadratnom metru zagrevane površine, što je s obzirom na sadašnje propise o toplotnoj zaštiti objekata manja potrošnja od propisane.

 

Zadatak projektanta je, da taj cilj ostvari i takodje proračunski dokaže.

 

Mogućnosti u svim ostalim slučajevima

 

Uz pomoć energetskog pregleda zgrade ocenjuje se na kakve načine i za koje potrebe se troši energija u zgradi, kao i da li su ti načini odgovarajući. S obzirom na nezahtevnost propisa u vreme gradnje danas starijih zgrada, kao i s obzirom na tehnološki razvoj sistema za grejanje, pripremu tople vode i druge ciljeve obezbedjivanja ugodnosti boravka, u tim zgradama ima mnogo mogućnosti za poboljšanje energetske efikasnosti. Te mogućnosti su vrednovane u obiku pojedinih mera za smanjivanje energetskih gubitaka. Za svaku meru date su potencijalne uštede, troškovi izvodjenja i procene uštednog roka. Energetski pregled, dakle, korisnicima nudi informacije o različitim mogućim merama za smanjivanje troškova za energiju, prednosnim redosledima i medjusobnim efektima. Ako bismo se obnove zgrade i zamene sistema grejanja prihvatili bez obavljenog energetskog pregleda, postoji mogućnost da bismo, zbog nedostatka informacija, istovremeno izgubili mogućnost za energetsku sanaciju.