Izolacija za bolju budućnost

URSA u regiji Mediteran i Jugoistočna Evropa

URSA je prisutna v večini država u Evropi. Organizirana je tako, da je Evropski trg razdeljen na operativne jedinice OU (Operative Units). Jedna od tih jedinica pokriva područje severnoistočnog Mediterana i jugoistočne Evrope. Operativna jedinica se slično i zove:  OU Mediteran i Jugoistočna Evropa (kratko OU M&SE). Upravno sedište opretaivne jedinice je u Novom mestu, Slovenija.

 

 Države, koje sastavljaju operativnu jedinicu M&SE su:

 

 

ITALIJA

 

 

URSA Austrija

AUSTRIJA

 

 

MADŽARSKA

 

 

SLOVENIJA

 

 

HRVATSKA

 

 

BOSNA i HERCEGOVINA

 

 

SRBIJA

 

 

KOSOVO

 

 

RUMUNJSKA

BUGARSKA

MAKEDONIJA

TURSKA

   

 

Sa klikom na zastavu države ćete biti preusmereni na internetnu stranicu dotične države.