Izolacija za bolju budućnost

  

 Održiva gradnja

 Novembar 29, 2012 - 13:02

 

Održiva gradnja znači više nego samo izgradnju novih domova, kancelarija i fabrika, to također znači da se za samu gradnju koriste održivi materijali, sigurne građevinske prakse u skladu s novim građevinskim tehnologijama. To znači da se pri gradnji novih zgrada upotrebljavaju održive metode gradnje i materijali, čime se smanjuje buka, smetnje i otpad u urbanim sredinama, smanjuje se potrošnja energije i time i uticaj na okolinu (lokalno i globalno). Održive zgrade su ekonomski efikasne, ekološki prihvatljive i štite prirodne resurse. Takvi  objekti su za korisnike udobni i zdravi.

 

 

Iz vidika toplotne izolacije zgrada, održiva gradnja znači omogućavanje udobne životne okoline sa minimalnim troškovima za grejanje i hlađenje zgrada. Smanjenje troškova grejanja i hlađenja direktno je povezano sa potrebom za energijom. S održivom gradnjom dostižemo da objekti troše što manje energije, i na taj način u najmanjoj meri terete okolinu sa ispustima štetnih elemenata u procesu proizvodnje, prometa i potrošnje energije.

Drugi važan faktor za održivu gradnju u smislu toplotne izolacije je novac. Smanjena potrošnja energije u stambenim zgradama može uštedeti dodatni novac koji se može koristiti za podizanje kvaliteta života.